Původní verze Archiv-WEBu
(data již nejsou aktualizována)

Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě (PDF formát).
Odkaz na stránky projektu Archiv-Web
Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.